CỬA HÀNG CHO THUÊ XE MÁY CÔN ĐẢO PHƯƠNG ÂN
Địa ChỉCách cảng Bến Đầm 30m, Khu 10, Cảng Bến Đầm, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu.
Tel: 0945. 609 470         
 Website: http://chothuexemaycondao.com
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE THEO NGÀY
Hiệu Xe Loại Xe Giá Dịch Vụ Phát Sinh Giờ Phát Sinh Ngày
Vision Tay Ga 150 20 150
Nouvo Tay Ga 150 20 150
Air blade Tay Ga 150 20 150
Exciter Xe Số 200 20 200
Wave Anpha Xe Số 130 20 130
Blade Xe Số 130 20 130
Sirius Xe Số 130 20 130
Axelo Xe Số 150 20 150
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE THEO TUẦN
Hiệu Xe Loại Xe Giá Dịch Vụ Phát Sinh Giờ Phát Sinh Ngày
Vision Tay Ga 900 20 150
Nouvo Tay Ga 900 20 150
Air blade Tay Ga 900 20 150
Exciter Xe Số 900 20 200
Wave Anpha Xe Số 900 20 130
Blade Xe Số 900 20 130
Sirius Xe Số 900 20 130
Axelo Xe Số 900 20 150
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE THEO THÁNG
Hiệu Xe Loại Xe Giá Dịch Vụ Phát Sinh Giờ Phát Sinh Ngày
Vision Tay Ga 2.000.000 20 200
Nouvo Tay Ga 2.000.000 20 200
Air blade Tay Ga 2.000.000 20 200
Exciter Xe Số 2.000.000 20 200
Wave Anpha Xe Số 2.000.000 20 200
Blade Xe Số 2.000.000 20 200
Sirius Xe Số 2.000.000 20 200
Axelo Xe Số 2.000.000 20 200
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

Chuyên mục:

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG