Giá Dịch Vụ
Xe nhận tại Bến Tàu : 150.000/ngày ( Tặng 1 lít xăng).
Nhận tại trung tâm: 120.000/ngày

Địa chỉ liên hệ:
Cửa hàng cho thuê xe máy 
Phương Ân tại Côn Đảo
Địa chỉ 1
🎯: Cách cảng Bến Đầm 30m, Khu 10, Cảng Bến Đầm, Côn Đảo, Bà Rịa- Vũng Tàu.

Địa chỉ 2 🎯: 08, Hồ Thanh Tòng, Khu 6, Côn Đảo , Ba Rịa Vũng Tàu
Điện thoại 
📱 : 0945 609 470
Website:
http://thuexemaycondao.com/   :  http://thuexemaycondao.net/
Gmail:
phuongnh470@gmail.com
150,000

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG